Perspektiva

TJÄNSTER

Öppenvård

Vi skräddarsyr våra öppenvårdsinsatser utifrån individens behov och på uppdrag av Socialtjänsten. Vi erbjuder behandling, stöd och andra insatser till familjer, par samt barn och unga. Hos oss finns bland annat socionomer, familjebehandlare, behandlings- och socialpedagoger, leg. psykolog samt alkohol- och drogterapeut. Vi lägger stor vikt vid att våra anställda har relevant utbildning och arbetslivserfarenhet för att kunna möta de utmaningar och behov som uppdragen innebär.

Perspektiva erbjuder även stöd och hjälp till unga och vuxna individer som behöver praktikplatser eller daglig sysselsättning, med fokus på att förbättra deras färdigheter inom områden som social interaktion, ADL (aktiviteter i det dagliga livet), vuxenblivande och självständighet.

Vårt arbete grundar sig i ett systemteoretiskt tankesätt där lösningsorienterat, mentaliseringsbaserat och lågaffektivt förhållningssätt genomsyrar det vi gör.

Läs mer under respektive flik under Öppenvård för mer information om aktuella insatser.