Perspektiva

TJÄNSTER

Öppenvård

Perspektiva tillhandahåller stödinsatser, handledning och öppenvård till individer, familjer och verksamheter. Insatsen kan vara familjebehandling till familj, stöd i föräldraskap samt handledning till socialtjänstens egna familjehem. Vi erbjuder även öppenvårdsbehandling, utredning enligt BBIC och Signs of Safety samt psykologutredning på uppdrag av Socialtjänsten.

Vi skräddarsyr våra öppenvårdsinsatser utifrån individens behov och på uppdrag av Socialtjänsten. I behandlingsuppdragen sätter vi ihop team bestående av olika kompetenser så som behandlare, drogterapeut, socionom och leg. psykolog.

Utöver detta tillhandahåller Perspektiva kontaktpersoner, avlastningsfamiljer samt en barnläkare och –psykiater som bistår med medicinska bedömningar vid behov.

Kontakt

Sona Babajan