Perspektiva

OM OSS

Vårt team

Vi som driver Perspektiva

Till varje individ och uppdrag knyts ett team av handplockade experter som tar olika perspektiv. Teamet har olika bakgrund och bred erfarenhet och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till möjlighet för utveckling.

Gnesta · Stockholm · Göteborg

Johanna Du Rietz

Johanna Du Rietz

Verksamhetschef
Johanna har över 10 års erfarenhet av socialt arbete. Johanna har spets­kompetens i att arbeta med nätverk, Signs of safety och säkerhets­planering. Johanna har även lång erfarenhet av att hålla barnsamtal samt att arbeta inom LSS.
Erika Winterskov

Erika Winterskov

Vice VD
Erika har omfattande yrkeserfarenhet inom stöd till personer med funktionsvariationer och skyddsbehov, inklusive arbete inom psykiatrin och som socialsekreterare med fokus på barn och familj. Vidare har hon betydande erfarenhet av att arbeta i olika ledarroller. Hennes erfarenhet omfattar olika sektorer såsom kommunen, skolväsendet, landstinget samt små och stora omsorgsföretag. Hon trivs bäst när hon är nära verksamheten och kan bidra till positiva förändringar genom samarbete för att nå gemensamma mål.
Karolina Lindström

Karolina Lindström

Grundare, VD och placeringsansvarig
Karolina har 20 års erfarenhet inom socialt arbete och har varit inom kriminalvården, SIS, socialpsykiatrin och LSS. Karolina har spetskompetens kring kognitiva hjälpmedel och i att skräddarsy individuella, hållbara lösningar. Karolina är privat jour- och familjehem.
Sona Babajan

Sona Babajan

Grundare, Leg psykolog & Kvalitetschef
Sona är Leg psykolog med inriktning på anknytning, NPF, känsloreglering och trauma. Sona har ett övergripande ansvar kring våra metoder och för kvalitén på våra familjehemsutredningar. Hon älskar att tänka framåt och sätta i gång projekt. Sona är Jour- och familjehem privat.
Steen Winterskov

Steen Winterskov

HR & Verksamhetsutveckling

Steen har över 30 års erfarenhet inom socialt arbete. Han har erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledning och omsorgserfarenhet från psykiatrin och rättspsykiatrin. Steen har både arbetat som chef på Stockholms Stad samt på privata företag inom SoL (skyddade boenden), LSS (boenden och Daglig Verksamhet) och primärvårds logopedi.

Gnesta

Sofie Rönnqvist

Sofie Rönnqvist

Familjehemskonsulent & Behandlare

Sofie har lång erfarenhet av arbete både inom sjukvården och socialt arbete där hon mött personer inom daglig verksamhet (LSS) och boendestöd (SoL). Sofie har erfarenhet av att möta personer med sk. Hemmasittande-problematik och är otroligt ödmjuk och möter människor där just de kan bli mötta just nu. På Perspektiva så möter Sofie både enskilda klienter i samtal/rörelse, familjehems­föräldrar, barn i familjehem och även biologiska föräldrar i umgänge.

Tony Kedziora

Tony Kedziora-Holmqvist

Behandlare & Familjehemskonsulent

Tony är utbildad och certifierad inom programmet Kriminalitet som livsstil samt drog- och alkoholterapeut. Hans spetskompetens är beroende­problematik och trauma. Tony har erfarenhet av att både jobba i grupprocesser och enskilt. Tony har i grunden en 12-stegs och gestaltterapi­inriktning men kombinerar gärna med MI och andra metoder. Som terapeut och familjehems­konsulent är Tony in lyssnande och lugn. På Perspektiva så kombinerar Tony sin kompetens med att handleda familjehem, agera stödperson vid umgängen, som behandlare och samtalsstöd.

Elin Bursell

Elin Bursell

Familjehemskonsulent & Behandlare

Elin har stor erfarenhet från att ha jobbat inom LSS. Där har det centrala varit att möta varje människa där just hen kan bli mött. Elin har också ledarskapserfarenheter och stor fallenhet för att skapa relationer och ett ständigt lösningsfokus. På Perspektiva så arbetar Elin både inom Familjehemsvården och Öppenvården.

Carl Landberg

Carl Landberg

Löne- och redovisningskonsult

Stockholm

Sandra Granroth

Sandra Granroth

Familjehemskonsulent
Sandra har många års erfarenhet från att ha jobbat inom LSS, där det krävs att möta upp individen där den behöver bli mött vilket har tränat förmågan att känna in och lyssna in samt agera utefter det. Sandra har en fallenhet för att skapa kontakter och långvariga relationer, vilket är ett signum för henne som person både på jobbet och privat.
≈

Carolina Kuzey

Familjehemskonsulent & behandlare
Carolina har yrkeserfarenhet av att möta människor som levt med Våld I Nära relation- och heders­förtryck, ungdomar med kriminalitet- och missbruks­problematik. Carolina är privat jour- och familjehem och har flera års erfarenhet som förstärkt familjehem och behandlingsfamilj.
Ann Abrahamsson

Ann Abrahamsson

Familjehemskonsulent och behandlare
Ann är en öppen, utåtriktad och kontaktskapande socialpedagog som drivs av positiv förändring, rättvisefrågor och samarbete. För Ann är relationer som förändrar viktigt. Relationer som gör det bättre. Och bättre för Ann är kopplat till allas lika värde. Att alla ska ha rätt att få leva och vara i världen på sitt sätt, med sitt uttryck och på sina egna villkor. På Perspektiva så arbetar Ann både inom Familjehemsvården och Öppenvården.
Minna Lindgren

Minna Lindgren

Familjebehandlare

Minna har 30 års erfarenhet inom socialt arbete. hon har arbetat inom socialtjänst med barnutredningar, familjerådgivning och familjebehandling. I sitt arbete som familjebehandlare tycker hon bland annat att det är viktigt att ha fokus på det positiva och styrkor, att vara ödmjuk inför familjerna, att aktivera familjen mellan möten, att behandlingen ska ha fokus på här och nu, utforska familjens nätverk som kan vara ett stöd när behandlingen avslutas och den förändring som skett upprätthålls över tid. Minna är även utbildad MST-behandlare, har hållit i föräldragrupper (Otroliga åren), skilsmässogrupper för barn, stödsamtal till föräldrar, familjemedling, MIM (anknytningsbaserad metod inom lekterapi där man studerar samspelet mellan föräldrar och barn under videoinspelning, som man sedan tittar på tillsammans med föräldrarna). Minna är även utbildad i FFT, Signs Of Safety och har grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning ACT. Hon talar även flytande finska.

Minna håller i grupphandledningen för Perspektivas jour- och familjehem.

Göteborg

Rebecca Markgren

Rebecca Markgren

Utredare & Familjehemskonsulent
Rebecca har yrkes­er­farenhet som SSK på barn­akuten och på förlossnings­vården. Hon är instruktör i Barn-HLR samt har erfarenhet av barn med specifika sjukdoms­tillstånd såsom astma/allergi, epilepsi och diabetes. Rebecca är även professionell dansare.
Karl Bengtsson

Karl Bengtsson

Assisterande placeringssamordnare