Perspektiva

OM OSS

Vårt team

Vi som driver Perspektiva

Till varje individ och uppdrag knyts ett team av handplockade experter som tar olika perspektiv. Teamet har olika bakgrund och bred erfarenhet och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till möjlighet för utveckling.

Gnesta · Stockholm · Göteborg

Karolina Lindström

Karolina Lindström

Grundare, VD och placeringsansvarig
Karolina har 20 års erfarenhet inom socialt arbete och har varit inom kriminalvården, SIS, socialpsykiatrin och LSS. Karolina har spetskompetens kring kognitiva hjälpmedel och i att skräddarsy individuella, hållbara lösningar. Karolina är privat jour- och familjehem.
Sona Babajan

Sona Babajan

Grundare, Leg psykolog & Kvalitetschef
Sona är Leg psykolog med inriktning på anknytning, NPF, känsloreglering och trauma. Sona har ett övergripande ansvar kring våra metoder och för kvalitén på våra familjehemsutredningar. Hon älskar att tänka framåt och sätta i gång projekt. Sona är Jour- och familjehem privat.
Steen Winterskov hemsidabild-webb-95

Steen Winterskov

HR & Verksamhetsutveckling

Steen har över 30 års erfarenhet inom socialt arbete. Han har erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledning och omsorgserfarenhet från psykiatrin och rättspsykiatrin. Steen har både arbetat som chef på Stockholms Stad samt på privata företag inom SoL (skyddade boenden), LSS (boenden och Daglig Verksamhet) och primärvårds logopedi.

Johanna Du Rietz

Johanna Du Rietz

Verksamhetschef
Johanna har över 10 års erfarenhet av socialt arbete. Johanna har spets­kompetens i att arbeta med nätverk, Signs of safety och säkerhets­planering. Johanna har även lång erfarenhet av att hålla barnsamtal samt att arbeta inom LSS.

Gnesta

Christoffer Fohrs

Christoffer Fohrs

Verksamhetsstöd
Christoffer har i många år arbetat med att skapa relationer, bygga förtroende och med ledarskapsutveckling. Christoffer är otroligt flexibel och är på Perspektiva den som snabbt kan ställa om vid akuta uttryckningar och som alltid finns till hands!
Björn Olsson

Björn Olsson

Service
Björn har lång erfarenhet som cirkus­artist, producent, turnéledare och är även samhälls­vetare. Av Björns brokiga bakgrund så är han en klippa på att styra upp alla de saker som behövs för att ge sina kollegor utrymme och förut­sätt­ningar för att möta de familjer och barn som spelar huvudrollen för oss på Perspektiva!
Sofie Rönnqvist

Sofie Rönnqvist

(Föräldraledig)

Sofie har lång erfarenhet av arbete både inom sjukvården och socialt arbete där hon mött personer inom daglig verksamhet (LSS) och boendestöd (SoL). Sofie har erfarenhet av att möta personer med sk. Hemmasittande-problematik och är otroligt ödmjuk och möter människor där just de kan bli mötta just nu. På Perspektiva så möter Sofie både enskilda klienter i samtal/rörelse, familjehems­föräldrar, barn i familjehem och även biologiska föräldrar i umgänge.

Tony Kedziora

Tony Kedziora-Holmqvist

Behandlare & Familjehemskonsulent
Tony är utbildad och certifierad Addiktolog och hans spetskompetens är beroende­problematik och trauma. Tony har erfarenhet av att både jobba i grupprocesser och enskilt. Tony har i grunden en 12-stegs och gestaltterapi­inriktning men kombinerar gärna med MI och andra metoder. Som terapeut och familjehems­konsulent är Tony in lyssnande och lugn. På Perspektiva så kombinerar Tony sin kompetens med att handleda familjehem, agera stödperson vid umgängen, som behandlare och samtalsstöd.
Carl Landberg

Carl Landberg

Ekonomiansvarig, konsult

Stockholm

Sandra Granroth

Sandra Granroth

Familjehemskonsulent
Sandra har många års erfarenhet från att ha jobbat inom LSS, där det krävs att möta upp individen där den behöver bli mött vilket har tränat förmågan att känna in och lyssna in samt agera utefter det. Sandra har en fallenhet för att skapa kontakter och långvariga relationer, vilket är ett signum för henne som person både på jobbet och privat.
≈

Carolina Kuzey

Familjehemskonsulent
Carolina har yrkeserfarenhet av att möta människor som levt med Våld I Nära relation- och heders­förtryck, ungdomar med kriminalitet- och missbruks­problematik. Carolina är privat jour- och familjehem och har flera års erfarenhet som förstärkt familjehem och behandlingsfamilj.

Ann Abrahamsson

Familjehemskonsulent och behandlare
Elina Hedin

Elina Hedin

Utredare
Elina är en fena på utredning och Signs of Safety med fokus på säkerhets­planering. Hon har flera års erfarenhet av arbete på social­tjänsten med utredningar av barn och ungdomar. På Perspektiva utreder hon våra kommande jour- och familjehem och har även utbildning i ”En varaktig relation”.

Göteborg

Rebecca Markgren

Rebecca Markgren

Familjehemskonsulent och utredare
Rebecca har yrkes­er­farenhet som SSK på barn­akuten och på förlossnings­vården. Hon är instruktör i Barn-HLR samt har erfarenhet av barn med specifika sjukdoms­tillstånd såsom astma/allergi, epilepsi och diabetes. Rebecca är även professionell dansare.
Linn Eriksson

Linn Eriksson

Familjehemskonsulent
Linn har kompetens och yrkes­erfarenhet av heders­relaterat våld och förtryck. Hon har erfarenhet av att möta människor som varit utsatta för komplexa trauman, som är i behov av skydd och har lång erfarenhet av att jobba med Trauma­Medveten Omsorg och motiverande samtal. Linn är även en fena på att skapa lek och skratt! Både i mötet med familjerna, barnen och kollegorna på Perspektiva. Linn håller även i ”Ett hem att växa i” som våra familjehem får gå.

Åsa Adolfsson

Familjehemskonsulent

Karl Bengtsson

Verksamhetsstöd