Perspektiva

TJÄNSTER

Behandlingsfamilj

Gör ett meningsfullt förändringsarbete som behandlingsfamilj

Välkommen att vara en viktig del av en relationell och målinriktad behandlingsmodell. Vi söker engagerade och erfarna individer och familjer som är redo att göra skillnad i unga människors liv.

Hur det fungerar

I rollen som behandlingsfamilj är du en viktig person för ungdomen. Du skapar en trygg plats och bygger upp en bra relation med den unge.

Vi jobbar tillsammans; behandlingsfamiljen och behandlingssamordnare samt behandlare eller andra från vårt öppenvårdsteam. Som en del av teamet är du med och påverkar arbetet med ungdomen. I uppdraget ingår att delta på regelbundna behandlingskonferenser samt stödja ungdomen i arbete mot målen i genomförandeplanen utifrån delmål och veckoscheman.

Din roll handlar mycket om att vara en god förebild för ungdomen och genom tålamod, lyhördhet och respektfullt bemötande lägga grunden för nyinlärning hos ungdomen. Varje ung person är unik, och din flexibilitet och anpassningsförmåga är viktig för att möta den unges behov i vardagen.

För att stötta dig har vi regelbundna träffar för behandlingsfamiljer och utbildningar där du kan få stöd, lära dig mer och diskutera eventuella utmaningar.

Hur ser ett behandlingsupplägg ut?

Behandlingsfamiljer

Erfarenheter och kompetenser vi söker

Vi välkomnar engagerade individer och familjer med goda kommunikationsfärdigheter och erfarenhet av arbete med ungdomar. Önskvärt men inget krav är erfarenhet av komplexa uppdrag som jour-/familjehem eller relaterad arbetslivserfarenhet samt möjlighet till att vara hemma på heltid. Samarbetsvilja och nyfikenhet är förmågor som vi gärna ser hos dig som behandlingsfamilj.

Kontakt

Karolina Lindström