Perspektiva

JOUR- & FAMILJEHEM

Utredningsprocess

En utredning tar ungefär 4 månader och innefattar registerutdrag (kronofogden, brott & misstankeregister, FK, socialtjänst), hembesök, BRA-fam, referenstagning, djupintervju och andra samtal. När utredningen är avslutad och om vi har kommit fram till att du/ni har känslomässigt utrymme och överskott i ert liv så står ni redo för att ta emot ett barn/ungdom som har behov av just er. Är ni utredda sedan tidigare, kan utredningsprocessen förkortas något.
PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-9

Kontakt

Sona Babajan