Perspektiva

JOUR- & FAMILJEHEM

Stöd på vägen

När ett barn har flyttat hem till er så finns vi som stöd för er genom handledning och samtal utifrån just barnet och ert behov. Det kan vara varje vecka eller var tredje vecka.

Vi är övertygade om att familjerna behöver tillgång till bra stöd och har därför regelbunden kommunikation med familjerna. På det sättet skapar vi hållbara familjehem med få sammanbrott.

Vi ger familjerna:

  • Regelbundet stöd av familjehemskonsulent utifrån behov
  • Strukturerad handledning av leg. psykolog 4 ggr/termin
  • Telefonjour dygnet runt
  • Handledning och stöd i hemmet med kognitiva hjälpmedel
  • Tillgång till arbetsterapeut
  • Parsamtal och krisstöd med leg. psykolog
  • Psykologbedömning och vidare remittering
  • Fortbildning för familjehem

Kontakt

Karolina Lindström