Perspektiva

KONTAKT

Kontaktformulär för dig som privatperson

Välkommen att höra av dig! Via detta kontaktformulär kan du som privatperson du skicka in en ansökan om önskad insats.

Ansökan om önskad insats

Besöksadress:
Ringvägen 100, 118 60 Stockholm
Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg
Industrigatan 7, 646 35 Gnesta

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-237-webb

Perspektiva Omsorg i Sverige AB
Organisationsnummer 559129-8285

INFORMATION OM HUR PERSPEKTIVA OMSORG BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Enligt Socialtjänstlagen för Perspektiva Omsorg dokumentation på de jour- och familjehem som Perspektiva samarbetar med. Dokumentationen innehåller namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt annan viktig och relevant information som en familjehemsutredning innehåller.

Familjehemsutredningen delas med Socialtjänsten vid behov och vid en eventuell placeringsförfrågan.

Uppgifterna förs in i Perspektivas dokumentationssystem och sparas i fem år tills de raderas.

Du som privatperson har rätt till insyn i de uppgifter som Perspektiva har om dig. Om du har några frågor kring detta eller vill se vilka uppgifter Perspektiva har om dig så kontaktar du hej@perspektiva.nu

Om du inte är nöjd med hur Perspektiva handhar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till vår personuppgiftsansvarige som är Karolina Lindström eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige kring behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se

----

Informationen ovan, om hur Perspektiva Omsorg behandlar personuppgifter, finner du även här:
https://perspektiva.nu/foretagsfakta/