Perspektiva

TJÄNSTER

Samtal

Utredning och förmedling av familjehem och jourhem samt konsulentstöd till familjehem och jourhem.

Vi utreder alltid familjer och enskilda enligt Nya kälvestenmetoden. Vi är noggranna med att ta referenser samt registerutdrag från brott & misstankeregistret, kronofogden, inkasso, FK, Soc. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

Vi ger familjerna:

  • Regelbundet stöd av familjehemskonsulent, varje vecka till var tredje vecka
  • Strukturerad handledning av leg. Psykolog fyra ggr/termin
  • Telefonjour dygnet runt
  • Handledning och stöd i hemmet med kognitiva hjälpmedel
  • Tillgång till arbetsterapeut
  • Parsamtal och krisstöd med leg. psykolog
  • Psykologbedömning och vidare remittering
  • Fortbildning för familjehem
  • I Södermanlands län har vi tillgång till ridterapi för våra familjehemsplacerade barn/ungdomar
  • I Södermanlands län har vi tillgång till musikstudio, musiklektioner och musiklärare för våra familjehemsplacerade barn/ungdomar

Vi är ett team kring varje familj med leg. psykolog, behandlingspedagog och socionom. Tillsammans skapar vi möjligheter för alla i nätverket kring och för det enskilda barnet!

För placeringsförfrågan kontakta:

Karolina Lindström