Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Samtal och parsamtal

Psykoterapi

Samtal riktade till dig som lider av stress, nedstämdhet, beroende eller någon annan form av psykisk ohälsa. Det kanske är första gången du söker en samtalskontakt eller så har du möjligtvis redan testat olika alternativ, oavsett så möter vi dig med lyhördhet och en tro på att du kan få det bättre.

Livsstödjande samtal

Samtalen är riktade till dig som önskar förändra gamla mönster, återfå tilltro till dig själv och få stöd i svåra livssituationer. Vi arbetar med relationer och ett helhetsperspektiv.

Det finns lediga tider att boka in sig på under sedvanlig arbetstid.
Pris: 750–1 250 kronor, beroende på ekonomisk situation.

Första tillfället är alltid 90 minuter till samma pris som efterföljande tillfällen (45–60 min), detta för att vi ska kunna etablera en kontakt och ha utrymme att lära känna varandra.

Hör av dig till uppdrag@perspektiva.nu om du önskar boka in ett samtal. Du är givetvis även varmt välkommen att höra av dig vid frågor!

Kontakt

Karolina Lindström