Perspektiva

KONTAKT

Bli familjehem

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att bli familjehem!

Vill du veta mer om att bli familjehem?

Uppdragsförfrågan

Besöksadresser

Postadress & besöksadress

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-237-webb

Perspektiva Omsorg i Sverige AB
Organisationsnummer 559129-8285

Tack för att du visar intresse och vill engagera dig för ett barn eller ungdom som behöver en insats. För att barnet inte ska fara illa görs det en utredning inför varje uppdrag. Därför ber vi om förståelse för att en del av frågorna som följer kommer vara personliga och bland annat beröra psykisk och fysisk hälsa.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Valfritt. Här kan du ladda upp tidigare utredningar och och registerutdrag.
INFORMATION OM HUR PERSPEKTIVA OMSORG BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Enligt Socialtjänstlagen för Perspektiva Omsorg dokumentation på de jour- och familjehem som Perspektiva samarbetar med. Dokumentationen innehåller namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt annan viktig och relevant information som en familjehemsutredning innehåller.

Familjehemsutredningen delas med Socialtjänsten vid behov och vid en eventuell placeringsförfrågan.

Uppgifterna förs in i Perspektivas dokumentationssystem och sparas i fem år tills de raderas.

Du som privatperson har rätt till insyn i de uppgifter som Perspektiva har om dig. Om du har några frågor kring detta eller vill se vilka uppgifter Perspektiva har om dig så kontaktar du hej@perspektiva.nu

Om du inte är nöjd med hur Perspektiva handhar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till vår personuppgiftsansvarige som är Karolina Lindström eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige kring behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se

----

Informationen ovan, om hur Perspektiva Omsorg behandlar personuppgifter, finner du även här:
https://perspektiva.nu/foretagsfakta/