Perspektiva

Vi förmedlar och handleder jour- och familjehem samt erbjuder öppen­vårds­insatser. Tillsammans skapar vi möjligheter och gör skillnad!

Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang tar vi allas perspektiv för att skapa de bästa förutsättningar för stora och små att bli sedda, känna hopp och göra verklighet av sina drömmar.

familjehem-perspektiva

Alla har rätt till trygghet och utveckling!

Att bli familjehem betyder att du tar emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. För att vara familjehem så krävs det att du har ett engagemang, känslomässigt överskott, lust, tid och öppenhet att ta in ett barn med en ofta tung historia i din familj.

Vi är övertygade om att familjerna behöver tillgång till bra stöd och har därför regelbunden kommunikation med familjerna. På det sättet skapar vi hållbara familjehem med få sammanbrott.

Vi hjälper er att skapa möjlighet till utveckling!

Vi hjälper er med familjehemsutredningar, förmedling av familjehem, handledning, familjebehandling och psykologbehandling.

Vi är ett team kring varje individ och uppdrag och vi tar olika Perspektiv. Vi har olika professioner, olika bakgrund och bred erfarenhet och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till möjlighet för utveckling!

barn-som-vattnar