Perspektiva

Vi förmedlar och handleder familjehem.
Tillsammans skapar vi möjligheter och gör skillnad.
familjehem-perspektiva

Alla har rätt till trygghet och utveckling!

Vi på Perspektiva arbetar alltid efter individen och uppdragsgivarens behov. Vi har lång och bred erfarenhet av arbete med utredningar, behandling, handledning och komplexa uppdrag. Vi hjälper er med familjehemsutredningar, förmedling av familjehem, handledning, familjebehandling och psykologbehandling.  

Vi hjälper er att skapa möjlighet till utveckling!

Vi är ett team kring varje individ och uppdrag och vi tar olika Perspektiv. Vi har olika professioner, olika bakgrund och bred erfarenhet och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till möjlighet för utveckling!

barn-som-vattnar