Perspektiva

OM OSS

Vår berättelse

Vår Vision

Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang tar vi allas perspektiv för att skapa de bästa förutsättningar för stora och små att bli sedda, känna hopp och göra verklighet av sina drömmar. 

Perspektiva startades av Karolina Lindström och Sona Babajan. Det började med att Karolina själv var familjehem och brann för de utsatta i samhället. Karolina hade med sig en stor erfarenhetsbank från olika jobb inom LSS, SIS och Kriminalvården. Sona arbetade då med föräldraskap, relationer och anknytning i sitt jobb som legitimerad psykolog, och önskade hitta sätt att göra mer direkt skillnad. Utifrån sina respektive kompetenser kunde de se hur de båda kunde bidra till familjehemsvården inom ett eget företag.

Under våren 2020 började de formulera sin vision och startade i gång processen med en IVO-ansökan. På vägen har teamet utökats och samarbeten inletts. En tidig insikt var att om de skulle göra det bra på riktigt, så behövdes ett äkta engagemang och att alltid ta flera perspektiv. Ledorden har varit och är att möjliggöra relationer som håller över tid.

Spela videoklipp