Perspektiva

OM OSS

Vår kompetens

En styrka hos oss är att vi sitter inne med en bred kompetens. Vår ledstjärna är alltid barnets bästa i centrum och genomförandeplanen. För att kunna möta upp där vi gör störst skillnad, använder vi olika perspektiv och metoder.  

I mötet med familjehemmen använder vi oss ofta av våra kunskaper inom mentaliseringsbaserat förhållningssätt och kring anknytning och traumaperspektiv. Detta för att stödja familjens reflekterande förmåga och att ha förståelse och känslomässigt utrymme att möta barnet eller ungdomen där den kan bli mött. Ibland efterfrågas konkreta verktyg och då utgår vi från lågaffektivt bemötande, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) eller KBT. Eftersom alla vi som arbetar på Perspektiva på olika vis har kunskaper kring utvecklingspsykologi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan vi även möta upp väl i närliggande frågor. Vi har även gedigen kompetens kring LSS och hjälpmedel som exempelvis Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). 

Vi gör gärna och ofta det där extra i våra uppdrag och brinner för att hjälpa och göra skillnad; från det lilla till det stora perspektivet!