Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Beroende och missbruk

Vi har lång erfarenhet av behandling av beroende. Öppenvård ger klienten möjlighet att genomföra en behandling och samtidigt vara kvar i sitt arbete. Behandlingen vilar på en holistisk och 12-stegs grund. Behandlingen ger grundläggande kunskaper om de biopsykosociala faktorer som beroendesjukdomen inverkat i.

Våra metoder inkluderar:

  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)/Acceptance and Comitment Therapy (ACT)
  • Motiverande Samtal (MI)
  • Tolvstegsbehandling
  • Återfallsprevention
  • Kvalificerad kontaktperson (KKP), särskild kvalificerad kontaktperson (SKKP)
  • Ungdomsbehandlare/-coach

Grundbehandling

En beroendebehandling handlar i först hand om att ge klienten kunskap om beroendesjukdomens olika delar men också en livsstilsförändring. Vi behöver tillsammans med klienten utforska och beröra kärnan till beroendet. Eftersom själva droganvändandet eller beteendet bara är ett av symtomen på att något inte stämmer på ett djupare plan så är det inte hela lösningen att bara sluta med drogen eller beteendet. Men det är förutsättningen för att en förändring skall kunna ske.

Eftervård

Eftervården handlar mycket om att börja leva efter nya rutiner och vanor utefter det nya förutsättningarna som har skapats efter genomförd grundbehandling. För att förändring skall bli bestående och långvarigt så behöver det byggas nya rutiner över en lite längre tidsperiod och genom det skapa en livsstilsförändring. Vi kommer finnas där för dig på vägen vidare.

Uppföljning

Beroende om du själv har beroendeproblematik eller om det är en myndighet eller ett företag som ansvarar för behandlingen, så följer vi upp på olika sätt. Vi samordnar regelbundna uppföljnings och avstämningsmöten tillsammans med uppdragsgivaren i de fall det är aktuellt.

Ungdomsbehandling, missbruk

I vår öppenvårdsverksamhet har vi fokus på ungdomar som är i olika former av missbruk och eller kriminalitet. Vi vänder oss till ungdomar mellan 13–21 år och berörda anhöriga.

I vår verksamhet arbetar erfarna ungdoms- och familjebehandlare. Vi har alla ambitionen att hjälpa och vara rådgivande i situationer som är svåra att ta sig ur på egen hand.

 

Kontakt

Karolina Lindström