Perspektiva

Familjehem & Jourhem

Registerutdrag och formulär

Här har vi samlat blanketter och information för att underlätta för dig när du ska begära registerutdrag och intyg från Socialtjänsten, Polisen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogden.

Socialtjänsten

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister genom att höra av dig till din hemkommun som du är skriven i. Tillvägagångssättet varierar beroende på kommun.

Ibland kan nedan mall vara användbar.

Polisen

För att hämta ut belastnings och misstankeregister följ länken nedan för E-tjänst hos polismyndigheten och välj Personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn (HVB-hem) för att det ska bli rätt utdrag. Vi rekommenderar att du beställer ditt utdrag till Kivra för enkel hantering.

Försäkringskassan

Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren.

forsakringskassan.se kan du ladda ner intyg, klicka på knappen nedan för att komma till rätt sida:

Kronofogden

Beställ ett Skuldfrihetsintyg från Kronofogden via telefon.

Transportstyrelsen

Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret.

Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till:
Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

Ladda upp utredningar och registerutdrag

Här kan du skicka in tidigare utredningar och registerutdrag till oss.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Här kan du skicka in tidigare utredningar och och registerutdrag till oss.
INFORMATION OM HUR PERSPEKTIVA OMSORG BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Enligt Socialtjänstlagen för Perspektiva Omsorg dokumentation på de jour- och familjehem som Perspektiva samarbetar med. Dokumentationen innehåller namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt annan viktig och relevant information som en familjehemsutredning innehåller.

Familjehemsutredningen delas med Socialtjänsten vid behov och vid en eventuell placeringsförfrågan.

Uppgifterna förs in i Perspektivas dokumentationssystem och sparas i fem år tills de raderas.

Du som privatperson har rätt till insyn i de uppgifter som Perspektiva har om dig. Om du har några frågor kring detta eller vill se vilka uppgifter Perspektiva har om dig så kontaktar du hej@perspektiva.nu

Om du inte är nöjd med hur Perspektiva handhar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till vår personuppgiftsansvarige som är Karolina Lindström eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige kring behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se

----

Informationen ovan, om hur Perspektiva Omsorg behandlar personuppgifter, finner du även här:
https://perspektiva.nu/foretagsfakta/

Kontaktperson

Karl Bengtsson