Perspektiva

Familjehem & Jourhem

Registerutdrag och formulär

Här har vi samlat blanketter och information för att underlätta för dig när du ska begära registerutdrag och intyg från Socialtjänsten, Polisen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogden.

Socialtjänsten

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun. Blanketten ska lämnas på socialkontoret i den kommun du är skriven i.

Ladda ner vår mall för utdrag från socialtjänsten genom att klicka på knappen nedan:

Polisen

Fyll i blanketten RUT4427 – Begäran om utrag från belastnings­registret och misstanke­registret. Personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn (HVB-hem) och skicka till Polismyndigheten. Läs mer på Polisen.se eller ladda ner blanketten direkt via knappen nedan:

Försäkringskassan

Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren.

forsakringskassan.se kan du ladda ner intyg, klicka på knappen nedan för att komma till rätt sida:

Kronofogden

Beställ ett Skuldfrihetsintyg från Kronofogden via telefon.

Transportstyrelsen

Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret.

Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till:
Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

Ladda upp utredningar och registerutdrag

Här kan du skicka in tidigare utredningar och registerutdrag till oss.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Här kan du skicka in tidigare utredningar och och registerutdrag till oss.
INFORMATION OM HUR PERSPEKTIVA OMSORG BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Enligt Socialtjänstlagen för Perspektiva Omsorg dokumentation på de jour- och familjehem som Perspektiva samarbetar med. Dokumentationen innehåller namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt annan viktig och relevant information som en familjehemsutredning innehåller.

Familjehemsutredningen delas med Socialtjänsten vid behov och vid en eventuell placeringsförfrågan.

Uppgifterna förs in i Perspektivas dokumentationssystem och sparas i fem år tills de raderas.

Du som privatperson har rätt till insyn i de uppgifter som Perspektiva har om dig. Om du har några frågor kring detta eller vill se vilka uppgifter Perspektiva har om dig så kontaktar du hej@perspektiva.nu

Om du inte är nöjd med hur Perspektiva handhar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till vår personuppgiftsansvarige som är Karolina Lindström eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige kring behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se

----

Informationen ovan, om hur Perspektiva Omsorg behandlar personuppgifter, finner du även här:
https://perspektiva.nu/foretagsfakta/

Kontaktperson

Karl Bengtsson