Perspektiva

JOUR- & FAMILJEHEM

Jourhem

Vad innebär det att vara jourhem?

Att vara jourhem innebär att man är tillgänglig för att ta emot en akut förfrågan gällande någon som behöver ett hem att vara i akut, eller under tiden det sker en utredning eller i väntan på att Socialtjänsten hittar ett familjehem. Många gånger så känner inte socialtjänsten barnet/ungdomen så bra och därför finns det som oftast väldigt lite information om den som behöver ett hem och man får möta individer som precis har behövt byta miljö. Jourhemsuppdraget kan sträcka sig från några dagar till sex månader som mest. Ibland kan det av olika skäl ändå dra ytterligare ut på tiden.

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-148-webb-
PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-107-webb-

En del familjehem väljer att börja som jourhem och ta pulsen på hur det fungerar för att ta emot någon in i sitt sammanhang. Under jourhemsplaceringen har man samma rätt till stöd och handledning som när man har ett familjehemsuppdrag. Läs mer om stöd

För att man ska trivas med jourhemsuppdraget och för att samarbetet ska fungera väl, behöver man som person gå i gång på att lösa saker, vara tillgänglig för kontakt och ha lite is i magen, eftersom det ofta är oklart kring placeringen ända tills allt är klart. Sist, men inte minst, ska man ha förmåga till att möta stora eller små i kris och stå stadigt för någon annans skull.

PerspektivaOmsorgByLindaEliasson2021-91-webb-

Önskar man bli jourhem, får man genomgå en utredning för att vi ska kunna säkerställa att man är lämplig för uppdraget. Precis som för familjehemsuppdrag, handlar utredningen om att kartlägga ens fysiska och psykiska förutsättningar. Exempelvis behöver man ha plats för att kunna ta emot och handlar om att det ska vara hållbart både för den som behöver ett hem och för den som tar emot jourhemsuppdrag.

Kontakt

Karolina Lindström