Perspektiva

DET HÄR ÄR VI

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Perspektiva omsorg i Sverige AB
Västra Storgatan 41
646 35 Gnesta
Telefon 0158 127 00
E-post: hej@perspektiva.nu
Vid frågor om ekonomi kontakta: ekonomi@perspektiva.nu
Fakturor skickas till: faktura@perspektiva.nu

Basfakta

Vi är inne på vårt första år som företag inom familjehemsvård. Vi sammarbetar med flertalet kommuner och familjehem över hela landet.

Personal

Vi har i nu läget 3 anställda varav samtliga är kvinnor som arbetar på heltid.

Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under ”Det här är vi”. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

På Allabolag.se finns mer information om Perspektiva Omsorg i Sverige AB.
Ägare: Karolina Lindström och Sona Babajan.

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter och almänna råd enligt SOSFS 2011:9.
Vi har en systematisk uppföljning av vår egen verksamhet och är övertygade om att en nogrann kvalitetssäkring och bra arbetsmiljö är nyckeln till en hållbar verksamhet.