Perspektiva

DET HÄR ÄR VI

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Perspektiva Omsorg
c/o The Park Södra
Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm 

Telefon 0158 127 01
E-post: hej@perspektiva.nu

Vid frågor om ekonomi kontakta: ekonomi@perspektiva.nu
Fakturor skickas till: faktura@perspektiva.nu

Basfakta
Vi är inne på vårt tredje år som företag inom familjehemsvård. Vi sammarbetar med flertalet kommuner och familjehem över hela landet.

Personal
Vi har i dagsläget 3 män och 13 kvinnor anställda, som arbetar på heltid.

Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under “Vårt team“. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Perspektiva Omsorg i Sverige AB.
Företagsledning och ägare är Karolina Lindström, Sona Babajan och Steen Winterskov

Kvalitet
Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter och almänna råd enligt SOSFS 2011:9.
Vi har en systematisk uppföljning av vår egen verksamhet och är övertygade om att en nogrann kvalitetssäkring och bra arbetsmiljö är nyckeln till en hållbar verksamhet.


Information om hur Perspektiva Omsorg behandlar personuppgifter

Enligt Socialtjänstlagen för Perspektiva Omsorg dokumentation på de jour- och familjehem som Perspektiva samarbetar med. Dokumentationen innehåller namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt annan viktig och relevant information som en familjehemsutredning innehåller.

Familjehemsutredningen delas med Socialtjänsten vid behov och vid en eventuell placeringsförfrågan.

Uppgifterna förs in i Perspektivas dokumentationssystem och sparas i fem år tills de raderas.

Du som privatperson har rätt till insyn i de uppgifter som Perspektiva har om dig. Om du har några frågor kring detta eller vill se vilka uppgifter Perspektiva har om dig så kontaktar du hej@perspektiva.nu

Om du inte är nöjd med hur Perspektiva handhar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till vår personuppgiftsansvarige som är Karolina Lindström eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten i Sverige kring behandling av personuppgifter. www.integritetsskyddsmyndigheten.se