Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Företagshälsovård

Hur vi genomför ett framgångsrikt rehabärende mot företag

 

Första kontakt

  • Ni som uppdragsgivare tar kontakt via mail eller telefon.
  • Vi kan här hjälpa er planera nästa steg.
  • Ibland räcker det med ett rådgivande samtal men vi kan också boka in ett möte.
  • Vi finns med er under hela resan

Utredning och bedömning

Utredningen fyller flera syften och är en viktig del i hela rehabiliteringsprocessen.
Den skapar ett underlag till den förändringsprocess som klienten och arbetsgivaren är på väg in i.

Som en del i utredningen gör vi en ADDIS-intervju.

Grundbehandling

Vi har lång erfarenhet av behandling av beroende. Öppenvård ger klienten möjlighet att genomföra en behandling och samtidigt vara kvar i sitt arbete. Behandlingen vilar på en holistisk och 12-stegs grund. Behandlingen ger grundläggande kunskaper om de biopsykosociala faktorer som beroendesjukdomen inverkat i.

En beroendebehandling handlar i först hand om att ge klienten kunskap om beroendesjukdomens olika delar men också en livsstilsförändring. Vi behöver tillsammans med klienten utforska och beröra kärnan till beroendet. Eftersom själva droganvändandet eller beteendet bara är ett av symtomen på att något inte stämmer på ett djupare plan så är det inte hela lösningen att bara sluta med drogen eller beteendet. Men det är förutsättningen för att en förändring skall kunna ske.

Eftervård

Eftervården handlar mycket om att börja leva efter nya rutiner och vanor utefter det nya förutsättningarna som har skapats efter genomförd grundbehandling. För att förändring skall bli bestående och långvarigt så behöver det byggas nya rutiner över en lite längre tidsperiod och genom det skapa en livsstilsförändring.

Uppföljning

Vi samordnar regelbundna uppföljnings och avstämningsmöten tillsammans med uppdragsgivaren.

Kontakt

Karolina Lindström