Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Öppenvård i familjehem

I vår öppenvård har vi en bred kompetens med möjlighet att stötta såväl barnet/ungdomen, familjehemmet, konsulenten eller den biologiska familjen. Vi möter klienten där denne befinner sig, både geografiskt och i livet.

Vi arbetar bland annat på uppdrag av Socialtjänsten och de förfrågningar som vi får ser olika ut. Inom öppenvården erbjuder vi individanpassat stöd där stödet behövs. Vi samarbetar med familje­hems­konsulenterna och vi kan även bidra med extern handledning och stöd utifrån individuella behov, tex fördjupning inom trauma, NPF eller missbruk och medberoende.

Upplägg och utförande ser olika ut och kan ske på plats i våra lokaler i Gnesta, i hemmet eller på distans; det är behovet som styr. Vi börjar alltid med en kartläggning.

Att ta hjälp av öppenvården kan tillexempel ge ett barn eller ungdom det stöd och behandling denne behöver så att denne kan bo kvar i sitt familjehem, likaväl som det kan ge familjehemmet en utökad möjlighet att klara sitt uppdrag genom utbildning, stöd, stresshantering etc. Detta gäller inte minst då en ungdom av olika orsaker lägger sig till med en destruktiv livsföring. Då behöver ungdomen i fråga oftast en typ av hjälp medan övriga familjemedlemmar kan behöva stöd i hur man förhåller sig till och på bästa sätt hjälper sin ungdom.

 

Öppenvården på Perspektiva kan erbjuda följande

 

För barnet/ungdomen

 • Alkohol- och drogterapeut
 • Psykologbehandling
 • Kontaktperson
 • NPF-utredning
 • Sorgbearbetning
 • Stresshantering
 • Yoga/meditation grupp eller enskilt
 • Traumabehandling
 • Urinprov
 • Missbruksbehandling
 • Social färdighetsträning

För Konsulenten

 • Extern handledning
 • Stöd efter behov
 • Kompetenshöjning

För familjehemmet

 • Kommunikationshjälpmedel
 • ”Samtalskväll”
 • ”Utvecklingssamtal”
 • Extern handledning
 • Stresshantering
 • Yoga/meditation grupp eller enskilt
 • Föräldrastöd
 • Syskonstöd
 • Familjebehandling
 • Tillfälliga insatser ex skolmöten

För bio-familj

 • Missbruksbehandling
 • Traumabehandling
 • Kontaktperson
 • Familjebehandlare
 • Alkohol- och drogterapeut
 • Urinprov
 • Återupprätta relation
 • Social färdighetsträning

NPF

 • Information om NPF
 • Anpassad kommunikation: Ritprata, tecken som stöd, bildstöd
 • Hjälp i vardagen (ADL, scheman, hjälpmedel)
 • Fysisk aktivitet, träna balans, fin- och grovmotorik
 • Samverkan med skola, boenden
 • Handledning utifrån kunskap om NPF
 • Föräldraforum
 • Samtalsstöd

Kontakt

Karolina Lindström