Perspektiva

TJÄNSTER

Familjehem

Att bli familjehem betyder att du tar emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. För att vara familjehem så krävs det att du har ett engagemang, känslomässigt överskott, lust, tid och öppenhet att ta in ett barn med en ofta tung historia i din familj.

Som familjehem är du barnets familj och gör allt det som krävs i en familj, du stöttar och hjälper barnet i vardagen. Det innebär att skapa trygghet, rutiner och ramar men framför allt att du har önskan att dela med dig av ditt liv och ge glädje och kärlek till ett barn/ungdom som behöver det extra mycket. Det innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter att ni har en tydlig vilja att lyckas ge barnet/ungdomen de bästa förutsättningarna att utvecklas, drömma och få göra verklighet av sina drömmar.

Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och de förfrågningar som vi får från socialtjänsten ser olika ut. Därför är det bara bra även att ni som familjehem är olika. Mellan tummen och pekfingret gäller de flesta förfrågningar barn i åldrarna 5–17 år med vissa egna svårigheter, där svårigheterna har blommat ut i miljöer präglade av omsorgssvikt. Men det kan röra sig om allt från små barn till vuxna; från inga kända svårigheter till komplexa diagnoser. Det kan vara en tonåring som behöver skyddas från hedersrelaterad problematik, eller en mamma med ett spädbarn eller med fyra äldre barn i behov av detsamma. Det kan även vara vuxna som behöver ett stödboende som en trygg plats att landa efter att livet varit hårt.

Oavsett vilka skäl någon behöver placeras för, är vår förhoppning att hitta ett bra hem för just den individen. Men ett bra hem kan se olika ut!