Perspektiva

TJÄNSTER

Familjehem

Vi utreder våra familjer enligt Nya Kälvestenmetoden. Vi är noggranna och är övertygade om att bra utredningar skapar de bästa förutsättningarna. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

Vi ger familjerna:

  • Regelbunden handledning av familjehemskonsulent, varje vecka till var tredje vecka
  • Metodhandledning av leg. Psykolog fyra ggr/termin
  • Telefonjour dygnet runt
  • Handledning och stöd i hemmet med kognitiva hjälpmedel vid behov
  • Tillgång till arbetsterapeut vid behov
  • Parsamtal och krisstöd med leg. psykolog vid behov
  • Psykologbedömning och vidare remittering vid behov
  • Kompetensutveckling för familjehem
  • I Södermanlands län har vi tillgång till ridterapi för våra familjehemsplacerade barn/ungdomar
  • I Södermanlands län har vi tillgång till musikstudio, musiklektioner och musiklärare för våra familjehemsplacerade barn/ungdomar

Vi är ett team kring varje familj med leg. psykolog, behandlingspedagog och socionom. Tillsammans skapar vi möjligheter för alla i nätverket kring och för det enskilda barnet!

Kontakt och placeringsförfrågan:

Karolina Lindström