Perspektiva

TJÄNSTER

Familjebehandling

Familjebehandling, utredning och föräldrastöd

Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda efter uppdragets syfte. Vi kartlägger, utreder, ger stöd i föräldrarollen, stöd i hemmet och psykologsamtal. Vi är flexibla och arbetar både vardagar, helger och kvällar samt är tillgängliga på en jourtelefon.
Vi är ett team av leg.psykolog, behandlingspedagog och socionom som med bred och lång erfarenhet tar sig an uppdraget.

Vi har ett stort nätverk med tillgång till andra professioner vid behov såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare med flera.

Översiktligt har vi på Perspektiva genom utbildning fördjupat våra kunskaper i bland annat:

  • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
  • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
  • Mikroanalys och familjeintervention (MAFI)
  • Kris och trauma. Prolonged Exposure (PE)
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  • Personlighetsstörningar Motiverande samtal (MI)

Kontakt och uppdragsförfrågan:

Karolina Lindström