Perspektiva

TJÄNSTER

Vill ni bli familjehem?

Att bli familjehem betyder att du tar emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. För att vara familjehem så krävs det att du har ett engagemang, känslomässigt överskott, lust, tid och öppenhet att ta in ett barn med en ofta tung historia i din familj.

Som familjehem är du barnets familj och gör allt det som krävs i en familj, du stöttar och hjälper barnet i vardagen. Det innebär att skapa trygghet, rutiner och ramar men framförallt att du har önskan att dela med dig av ditt liv och ge glädje och kärlek till ett barn/ungdom som behöver det extra mycket. Det innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter att ni har en tydlig vilja att lyckas ge barnet/ungdomen de bästa förutsättningarna att utvecklas, drömma och få göra verklighet av sina drömmar.

Ett familjehem kan bestå av två vuxna, mamma mamma, mamma pappa eller pappa pappa, eller endast en vuxen. Ni kan ha biologiska barn sedan tidigare eller inte.

Ni kan ha ett vanligt förvärvsarbete men vid vissa placeringar krävs det att en vuxen finns hemma pga av barnets/ungdomens behov.

Alstugan2018ByLindaEliasson-165

Om du har en nyfikenhet och lust att bli familjehem så kontaktar du oss på telefon eller mail. Vi startar då en utredning av er som familj.

En utredning tar ca 4 månader och innefattar registerutdrag (kronofogden, brott & misstankeregister, FK, socialtjänst) hembesök, BRA-fam, referenstagning, djupintervju och andra samtal. När utredningen är avslutad och om vi har kommit fram till att du/ni har känslomässigt utrymme och överskott i ert liv så står ni redo för att ta emot ett barn/ungdom som har behov av just er.

lekfullt familjehem
barn i familjehem

När ett barn har flyttat hem till er så finns vi som stöd för er genom handledning och samtal utifrån just barnet och ert behov. Det kan vara varje vecka eller var tredje vecka.

Vi är övertygade om att familjerna behöver tillgång till bra stöd och har därför regelbunden kommunikation med familjerna. På det sättet skapar vi hållbara familjehem med få sammanbrott.

Vi erbjuder familjerna:

  • Regelbundet stöd av familjehemskonsulent utifrån behov.
  • Strukturerad handledning av leg. psykolog 4 ggr/termin.
  • Telefonjour dygnet runt.
  • Handledning och stöd i hemmet med kognitiva hjälpmedel
  • Tillgång till arbetsterapeut.
  • Parsamtal och krisstöd med leg. psykolog
  • Psykologbedömning och vidare remittering
  • Fortbildning för familjehem

Kontakt:

Karolina Lindström