Perspektiva

DET HÄR ÄR VI

Sona Babajan

Min drivkraft är att möjliggöra förändring och liv där människor tidigare har fastnat. Jag brinner för människomöten och det transformativa i upplevelsen av att bli sedd och lyssnad till, oavsett om man är liten eller stor.

Jag arbetar främst utifrån perspektivet att vi skapas i relation med andra; både när vi formas som barn och när vi utvecklas som vuxna. Genom att kartlägga våra unika förutsättningar, både biologiska och relationella, kan vi använda rätt verktyg för att stödja det friska och hantera våra utmaningar. Min intention i arbetet är att erbjuda dig en möjlighet att mötas och bli lyssnad till precis där du befinner dig, samtidigt som vi på ett konkret sätt arbetar mot gemensamma mål.

Jag bor i Gnesta med min familj och jobbar som leg. psykolog. Min yrkeserfarenhet kommer från primärvård, psykiatri samt mödra- och barnhälsovård. Jag har arbetat med handledning av personal inom vård och omsorg, och tror att stöd till trygghet och mentalisering hos individer ligger till grund för arbetslust och kvalité i arbetet de utför.

Jag har en integrativ syn på teori och metod, med en tydlig vetenskaplig förankring. Jag utgår ofta från mentaliseringsbaserade och affektfokuserade teorier, och arbetar även med bland annat KBT och ACT.

Min drivkraft är att möjliggöra förändring och liv där människor tidigare har fastnat. Jag brinner för människomöten och det transformativa i upplevelsen av att bli sedd och lyssnad till, oavsett om man är liten eller stor.

Jag arbetar främst utifrån perspektivet att vi skapas i relation med andra; både när vi formas som barn och när vi utvecklas som vuxna. Genom att kartlägga våra unika förutsättningar, både biologiska och relationella, kan vi använda rätt verktyg för att stödja det friska och hantera våra utmaningar. Min intention i arbetet är att erbjuda dig en möjlighet att mötas och bli lyssnad till precis där du befinner dig, samtidigt som vi på ett konkret sätt arbetar mot gemensamma mål.

Jag bor i Gnesta med min familj och jobbar som leg. psykolog. Min yrkeserfarenhet kommer från primärvård, psykiatri samt mödra- och barnhälsovård. Jag har arbetat med handledning av personal inom vård och omsorg, och tror att stöd till trygghet och mentalisering hos individer ligger till grund för arbetslust och kvalité i arbetet de utför.

Jag har en integrativ syn på teori och metod, med en tydlig vetenskaplig förankring. Jag utgår ofta från mentaliseringsbaserade och affektfokuserade teorier, och arbetar även med bland annat KBT och ACT.