Perspektiva

DET HÄR ÄR VI

Karolina Lindström

Alstugan2018ByLindaEliasson-60

Vem Är jag och Varför skapade jag Perspektiva? Det grundar sig i nyfikenhet på andra och på mig själv, Öppenhet, engagemang, driv och en Övertygelse om att varje människa, oavsett ålder, har rätt att utvecklas, drömma och att göra verklighet av sina drömmar!

Jag är Karolina Lindström och jag lever & bor utanför Gnesta tillsammans med min familj som består av maken Viktor, 4 barn och massor av djur.

Jag har hela mitt vuxna liv arbetat med människor i olika lägen och situationer. Människor vars livsöden har varit trasiga, människor i krissituationer, människor som har varit öppna för att ta emot stöd, människor som inte varit tillgängliga för att ta emot stöd, och möten där min roll har gjort skillnad. Genom att möta varje människa där hen kan bli mött, med nyfikenhet, lyhördhet och mod, så skapar vi möjligheter för varje människa att utvecklas.

Jag har utvecklats yrkes och värderingsmässigt genom olika arbetsplatser, utbildningar och mentorskap. Jag tar nu steget att starta ett bolag där jag formar, förverkligar och möjliggör det stöd varje individ har behov av och rätt till.

Med hjälp, inspiration och tro från ett gediget nätverk av olika professioner och vänner så startar jag nu Perspektiva.

Vem Är jag och Varför skapade jag Perspektiva? Det grundar sig i nyfikenhet på andra och på mig själv, öppenhet, engagemang, driv och en övertygelse om att varje människa, oavsett ålder, har rätt att utvecklas, drömma och att göra verklighet av sina drömmar!

Jag är Karolina Lindström och jag lever & bor utanför Gnesta tillsammans med min familj som består av maken Viktor, 4 barn och massor av djur.

Jag har hela mitt vuxna liv arbetat med människor i olika lägen och situationer. Människor vars livsöden har varit trasiga, människor i krissituationer, människor som har varit öppna för att ta emot stöd, människor som inte varit tillgängliga för att ta emot stöd, och möten där min roll har gjort skillnad. Genom att möta varje människa där hen kan bli mött, med nyfikenhet, lyhördhet och mod, så skapar vi möjligheter för varje människa att utvecklas.

Jag har utvecklats yrkes och värderingsmässigt genom olika arbetsplatser, utbildningar och mentorskap. Jag tar nu steget att starta ett bolag där jag formar, förverkligar och möjliggör det stöd varje individ har behov av och rätt till.

Med hjälp, inspiration och tro från ett gediget nätverk av olika professioner och vänner så startar jag nu Perspektiva.