Perspektiva

TJÄNSTER

Handledning

Handledning för grupp och individ

Vi erbjuder både terapi, krisstöd och grupphandledning av leg.psykolog samt direkt handledning in i verksamheten av behandlingspedagog med lång erfarenhet av både ledarskap och verksamhetsstöd. Vi riktar oss främst mot personal inom LSS, socialtjänst, HVB, familjehem och skola. Vi erbjuder även individuell handledning till ledare inom dessa områden. Handledningen utgår ifrån gruppens behov och önskemål.

  • Vi planerar
  • Vi utför
  • Vi följer upp
  • Vi förbättrar

Att arbeta förebyggande leder till en hållbar verksamhet! Av erfarenhet så är vi övertygade om att ett förändringsarbete måste vi göra tillsammans på en arbetsplats!

Kontakt och uppdragsförfrågan:

Karolina Lindström