Perspektiva

TJÄNSTER

Det här kan vi

Familjehem

Vi utreder våra familjer enligt Nya Kälvestenmetoden. Vi är noggranna och är övertygade om att bra utredningar skapar de bästa förutsättningarna. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

perspektiva_featured_image_1200_630

Handledning

Som handledare för grupp, individ och ledare, bidrar vi till hållbar utveckling, på både ett professionellt och personligt plan. Vi är flexibla och erbjuder både praktisk handledning direkt in i er verksamhet eller i enskilda samtal och grupphandledning samt krisstöd med psykolog.

tjänst handledning 1920_1000något

Familjebehandling

Vi är ett team av leg.psykolog, behandlingspedagog och socionom som med bred och lång erfarenhet tar sig an uppdrag. Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda efter uppdragets syfte. Vi kartlägger, utreder, ger stöd i föräldrarollen, stöd i hemmet och psykologsamtal.

behandling familj
Alstugan2018ByLindaEliasson-40

Familjehem

Vi utreder våra familjer enligt Nya Kälvestenmetoden. Vi är noggranna och är övertygade om att bra utredningar skapar de bästa förutsättningarna. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

Handledning

Som handledare för grupp, individ och ledare, bidrar vi till hållbar utveckling, på både ett professionellt och personligt plan. Vi är flexibla och erbjuder både praktisk handledning direkt in i er verksamhet eller i enskilda samtal och grupphandledning samt krisstöd med psykolog.

handledning
behandling familj

Familjebehandling

Vi är ett team av leg.psykolog, behandlingspedagog och socionom som med bred och lång erfarenhet tar sig an uppdrag. Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda efter uppdragets syfte. Vi kartlägger, utreder, ger stöd i föräldrarollen, stöd i hemmet och psykologsamtal.