Perspektiva

TJÄNSTER

Det här kan vi

Familjehem

Vi utreder våra familjer enligt Nya Kälvestenmetoden. Vi är noggranna och är övertygade om att bra utredningar skapar de bästa förutsättningarna. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

perspektiva_featured_image_1200_630

Handledning

Som handledare för grupp, individ och ledare, bidrar vi till hållbar utveckling, på både ett professionellt och personligt plan. Vi är flexibla och erbjuder både praktisk handledning direkt in i er verksamhet eller i enskilda samtal och grupphandledning samt krisstöd med psykolog.

tjänst handledning 1920_1000något

Familjebehandling

Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda efter uppdragets syfte. Vi kartlägger, utreder, ger stöd i föräldrarollen, stöd i hemmet och psykologsamtal. Vi är flexibla och arbetar både vardagar, helger och kvällar samt är tillgängliga på en jourtelefon.
Vi är ett team av leg.psykolog, behandlingspedagog och socionom som med bred och lång erfarenhet tar sig an uppdraget.

behandling familj

Samtal

Alla människor utsätts någon gång i livet för svårigheter och utmaningar. Ibland är det övergående kriser och ibland mer långvariga problem. Oavsett om du befinner dig i en akut kris eller lider av livslånga besvär är du välkommen att söka professionell hjälp hos oss. Vi erbjuder samtal och psykoterapi för flertalet vanliga problem, som stress, negativ självbild och nedstämdhet. Vi erbjuder även coachande samtal för att stödja dig framåt om du känner att du har fastnat på vägen.

blommor utanför gnesta
Alstugan2018ByLindaEliasson-40

Familjehem

Vi utreder våra familjer enligt Nya Kälvestenmetoden. Vi är noggranna och är övertygade om att bra utredningar skapar de bästa förutsättningarna. Genom regelbunden och tät kommunikation och stöd så skapar vi de bästa förutsättningarna till hållbara familjehem med få sammanbrott.

Handledning

Som handledare för grupp, individ och ledare, bidrar vi till hållbar utveckling, på både ett professionellt och personligt plan. Vi är flexibla och erbjuder både praktisk handledning direkt in i er verksamhet eller i enskilda samtal och grupphandledning samt krisstöd med psykolog.

handledning
behandling familj

Familjebehandling

Vi erbjuder tjänster som är skräddarsydda efter uppdragets syfte. Vi kartlägger, utreder, ger stöd i föräldrarollen, stöd i hemmet och psykologsamtal. Vi är flexibla och arbetar både vardagar, helger och kvällar samt är tillgängliga på en jourtelefon.
Vi är ett team av leg.psykolog, behandlingspedagog och socionom som med bred och lång erfarenhet tar sig an uppdraget.

Samtal

Alla människor utsätts någon gång i livet för svårigheter och utmaningar. Ibland är det övergående kriser och ibland mer långvariga problem. Oavsett om du befinner dig i en akut kris eller lider av livslånga besvär är du välkommen att söka professionell hjälp hos oss. Vi erbjuder samtal och psykoterapi för flertalet vanliga problem, som stress, negativ självbild och nedstämdhet. Vi erbjuder även coachande samtal för att stödja dig framåt om du känner att du har fastnat på vägen.

blommor utanför gnesta