Perspektiva

ÖPPENVÅRD

Anhörigstöd

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. Ibland kan också du behöva stöd. Du behöver inte själv veta vad du vill ha för stöd. Vi upprättar en kontakt så får det växa fram.

Det vi från Perspektiva kan erbjuda anhöriga är:

  • Stödsamtal – I samtalet kan du får hjälp att sortera dina tankar. Samtalet kan vi ha via fysiska möten eller telefonsamtal.
  • Anhöriggrupp – I anhöriggrupp kan du få ökad kunskap men också en möjlighet att känna en gemenskap och igenkänning från andra i liknande situationer.

Perspektivas medberoendebehandling

Programmet vänder sig till närstående och anhöriga och ger kunskap om medberoendeproblematik och dess konsekvenser. Den som har levt många år i närheten med en person som har Alkohol, drog eller spelproblem har förmodligen anpassat sig efter dennes beteenden. Att ständigt skydda och försöka dölja problem tar mycket kraft och energi. Bland de svåraste som drabbar den medberoende framträder särskilt det som påverkar den psykiska hälsan så som ångest, depression, lågt självförtroende, låg självkänsla och tankar på självmord. Här finns många som verkligen behöver bli sedda och bemötta för den som är anhörig behöver också stöd.

Kontakt

Sona Babajan